Kepaniteraan Banding

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

Kepaniteraan Banding  yang dipimpin seorang Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara  banding.

Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
  2. pelaksanaan registrasi perkara banding;
  3. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
  4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  5. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
  6. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
  8. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
  9. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.